Как психологът може да помогне за преодоляване на стреса?

Тук ще очертая само основните насоки на работата на психолога предимно по отношение на ежедневния и хроничен стрес. За случаите на остър стрес вследствие на значимо негативно събитие, мисля, коментарът е излишен. Както споменах в предишната статия, много е важен начинът, по който човек оценява дадено събитие. За един уволнението е повод за голяма тревога, докато за друг носи облекчение и нови възможности; за някой, който работи в тайните служби, контактът с криминално проявени лица е ежедневие, докато за един обикновен гражданин такъв контакт може да е силно стресиращ. На второ място, но не по важност, е как човек оценява собствените си способности да се справи със ситуацията. Ако прецени, че тя е в рамките на възможностите му, независимо от първоначалната изненада или шок той няма да бъде толкова притеснен и ще се мобилизира за действие. Но ако сметне, че ситуацията надвишава възможността му да се справи, ще изпадне в състояние на стрес.

Психологът може да съдейства в няколко насоки. На първо място той ще ви помогне да преразгледате оценката си на събитието или ситуацията, която е източник на стрес за вас. Всяка неприятна житейска ситуация има и друга страна, която обикновено пропускаме да видим. Когато събитието се постави в рамката на една по-обща картина, тогава започваме да виждаме смисъла на случилото се по друг начин и се променя нашата интерпретация. Започват да се появяват възможности, които досега не сме забелязвали, и се поражда усещането, че ситуацията не е извън контрол. Тъкмо обратното, разширената перспектива дава усещането за избор и следователно за контрол върху ситуацията, и човек престава да се чувства като несправедлива жертва на обстоятелствата.

Променената гледна точка може да направи стресиращото събитие не толкова болезнено и същевременно да бъде повод човек да преразгледа ресурсите, с които разполага, за да се справи с положението. Тук психологът отново може да ви бъде от огромна полза, като ви помогне да осъзнаете целия арсенал от средства за справяне, с който разполагате, да отсеете ефективните въз основа на досегашния ви опит, както и да обмислите добавянето на още ресурси, например нови квалификации и умения, полезни действия и всичко друго, свързано с конкретния случай.

Освен разширяването на гледната точка по отношение на конкретното събитие психологът може да ви помогне да преосмислите житейската си философия и да интегрирате в живота и ежедневието си един по-гъвкав подход на оценяване и възприемане на случващото се, което в дългосрочен план само по себе си води до редуциране на всекидневната тревожност и нивото на хроничен стрес. С други думи, той може да ви помогне да промените мисленето си. А както знаем, животът на човека е продукт на неговото мислене. Преобръщането на мисленето оказва огромно влияние върху психичното здраве. Какво имам предвид под промяна на мисленето? В разни етапи от живота си всеки от нас възприема и затвърждава определени убеждения, които съставят неговия мироглед, начина, по който гледа на света и хората, включително и на себе си. Например: „Животът е труден“, „Парите не стигат“, „Няма да се справя“, „Трябва да се грижа за другите, за да ми обръщат внимание“ и др.  В определени моменти тези убеждения може да са играли положителна роля, но детето пораства и става възрастен, а вярванията, които сме възприели в детството, вече не са приложими в ролите ни на възрастни. Психологът може да ви помогне да идентифицирате онези свои убеждения, които на съответния житейски етап по-скоро ви пречат, отколкото помагат, да ги преосмислите и ревизирате, както и да закрепите във всекидневието по-ефективни и полезни убеждения, които съответстват на текущите ви потребности. Това силно повишава индивидуалната справяемост и съответно понижава нивата на стрес и тревожност.

Не на последно място, психологът може да ви помогне да развиете толкова необходимите полезни навици за справяне с негативните емоции по здравословен начин, разтоварване на напрежението и релаксация, които оказват благотворно въздействие не само върху тялото, но и върху човешката психика.

Това са само някои от базовите ползи, които можете да имате, ако решите да работите с психолог. За съжаление повечето хора прибягват до тази възможност на късен етап, когато са налице сериозни психологически и физиологични проблеми. Най-чести следствия от стреса са афективните и психосоматични разстройства Не е нужно да се чака да се развият по-сериозни оплаквания, за да се потърси психологическа помощ.