Професионална квалификация: Дипломиран магистър-психолог и консултант в когнитивно-поведенческата парадигма. Дипломирала съм се в магистърската програма „Психологическо консултиране“, ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна. Завършила съм обучение по „Личен опит“, „Базови умения“ и „Специализирани умения“ в „Спектра“ ООД, сертифициран център за обучение в областта на когнитивно-поведенческата терапия. Работя под супервизия.

Парадигма: Когнитивно-поведенческата терапия /КПТ/ е направление в съвременната психотерапия, което се фокусира върху промяната на ограничаващите вътрешни убеждения, които човек е формирал за себе си и света, и закрепването на променените вярвания в ежедневното поведение. Терапията е особено успешна при тревожни разстройства, панически атаки, депресии, зависимости, както и в областта на личностното развитие и самоусъвършенстване, и решаването на житейски казуси. Тя е ориентирана към конкретни резултати тук и сега, като клиентът получава инструмент, с който да работи дългосрочно и след приключване на терапията. Принципно КПТ е краткосрочна терапия, като препоръчителният брой сесии е 12-24. Но в хода на терапията понякога настъпва промяна в първоначалната заявка на клиента и работата може да продължи по-дълго. Промяната на мисленето и внедряването на новото мислене може да се сравни с обръщането на ТИР на тясно място. Първоначално се маневрира по малко и внимателно. Но веднъж смени ли се посоката, промяната бързо набира скорост.

Заявки, с които работя: тревожни разстройства, фобии, панически атаки, стрес на работното място, бърнаут, затруднения в общуването, затруднения в реализацията, разрешаване на конфликти, понижена самооценка, подреждане на приоритети, умения за отстояване, житейски избори, мотивация, проблемни отношения, неуспешни връзки.