Контролът и невинността на детето

Боб Шарф, 1 април 2001 г. Нуждата за контрол Несъмнено има моменти, когато е важно човек да контролира онова, което може да контролира. Но често става така, че хората изпитват необходимост да контролират, когато не Прочетете повече…