Психологическото отделяне от родителите

Своя живот ли живееш или нечий друг? Психологическото отделяне или сепарацията от родителите е жизненоважен етап от психологическото порастване на всеки човек. Какво означава едно дете да се отдели психологически от своите родители? Означава да Прочетете повече…