Защо само талант не стига, за да следваш предназначението си?

За различността е нужна смелост. Темата за предназначението е много актуална днес, което е добре, понеже тя не е традиционна за нашата култура. В някои източни народи насърчаването на мечтите и талантите на едно дете Прочетете повече…