Разликата между „Ти си глупав“ и „Ти постъпи глупаво“

„В течение на живота на един човек личността се създава изключително от това, което слуша, и това, което чете.“ – Георги Гурджиев Каква е разликата между това да кажеш на някого „Ти си глупав!“ и Прочетете повече…

Потенциала в грешката

Грешката – движение напред или движение назад?! Толкова много е говорено, че грешките ни помагат да растем, че изглежда няма какво повече да се каже. И все пак тази житейска истина не е интегрирана добре Прочетете повече…